Valdkonnad

Meie prioriteetseteks valdkondadeks on esindus arbitraažikohtus, äriühinguõigus, võlaõigus,  asjaõigus, ehitusõigus, riigihanked, konkurentsiõigus, maksuõigus, esindus kohtus, intellektuaalse omandi kaitse, Euroopa Liidu õigus, haldusõigus, keskkonnaõigus, meediaõigus, mereõigus, pankrotiõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, tööõigus.

Samas oleme valmis toetama ning nõustama Teid ka kõikides teistes õiguslikku puutumust omavates küsimustes, mille lahendamine on Teie jaoks piisavalt olulise tähendusega kaasamaks kõrgel tasemel õigusabi.