Büroo

Meie büroo advokaadid on pikaajalise praktika tulemusena omandanud sügavad õiguspraktilised teadmised ja kogemused paljudes õigusvaldkondades. Iga meie meeskonnaliige on enda valitud  valdkonnas tunnustatud spetsialist, kes pakub kvaliteetset nõustamisteenust õigusküsimustes nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Meie tegevuse muudab tulemusrikkaks büroosisene ülesannetejaotus ning hea meeskonnatöö. Töökeeltena kasutame eesti, inglise, vene, saksa ning soome keelt.

Oleme oma tegevuses teadliku valikuna kontsentreerunud äriklientidele õigusabi pakkumisel kolmele suuremale õigusvaldkonnale – äri-, lepingu- ja haldusõigus.

Meie prioriteetseteks valdkondadeks on esindus arbitraažikohtus, äriühinguõigus, võlaõigus, asjaõigus, ehitusõigus, riigihanked, konkurentsiõigus, maksuõigus, esindus kohtus, intellektuaalse omandi kaitse, Euroopa Liidu õigus, haldusõigus, keskkonnaõigus, meediaõigus, mereõigus, pankrotiõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, tööõigus. Samas oleme valmis toetama ning nõustama Teid ka kõikides teistes õiguslikku puutumust omavates küsimustes, mille lahendamine on Teie jaoks piisavalt olulise tähendusega kaasamaks kõrgel tasemel õigusabi.

Oma igapäevatöös valime konkreetse kliendi vajadustest lähtuva ja tulemuslikule lõppresultaadile orienteeritud tegevuskava. Lisaks klassikalisele õigusabiteenusele võimaldab meie paindlik ja kliendikeskne lähenemine operatiivselt lahendada ka muid kliendi jaoks lahendamist vajavaid küsimusi.

Väärtustades kliendi aega ja maksimeerimaks oma tegevuse tõhusust teeme tihedalt koostööd ka teiste oma eriala spetsialistidega: raamatupidajad, notarid, kohtutäiturid, kaubamärgivolinikud, audiitorid, majandusanalüütikud jne.

Oleme orienteeritud ennekõike kliendi poolt soovitava tulemuse saavutamisele, milleni viivad meie advokaatide kompetentsus ja pikaajaline kogemus.

Meeldivat koostööd soovides,

Teie advokaadibüroo