T: +372 66 88 647
F: +372 66 88 646
Skype: andresaavik1

Andres Aavik

Partner

Tegevusvaldkonnad

Intellektuaalse omandi kaitse, tsiviilõigus ja tsiviilprotsessiõigus, äriõigus, esindus kohtus ning arbitraaž. Eesti-vene-eesti vandetõlk (kutsetunnistus nr 116)

Keeled

Eesti, inglise, vene, soome, saksa

Ametialane karjäär

Alates 2006 partner, Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
2004 – 2006 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv
1990 – 2004 partner, Advokaadibüroo HETA
1990 advokaat, Tallinna I Õigusnõuandla
1987 – 1990 kohtunik, Tallinna Mererajooni Rahvakohus
1984 – 1987 uurimisosakonna ülem, Tallinna Mererajooni Siseasjade Osakond
1982 – 1984 uurija, Tallinna Linna Siseasjade Valitsus
1980 – 1982 õppejõud, NSV Liidu Siseministeeriumi Tallinna Miilitsa-Erikeskkool

Haridus

1980 Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eesti (mag. iur.)

Liikmelisus

Eesti Advokatuur (vastu võetud 1990)
Alates 2013, Eesti Kindlustusseltside Liit, vahekohtunik ja lepitaja
2005 Eesti Advokatuuri Aukohtu liige
2005 Siseministri sisejulgeoleku nõukoja liige
2003 – 2005 Siseministri politseinõukoja liige
2003 – oktoober 2004 Tallinna Linnavolikogu liige
2001 Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige
1999 – 2003 AS Harjumaa Liinid nõukogu liige
1998 – 1999 AS Tallinna Lennujaam nõukogu liige
1994 – 2004 Eesti Advokatuuri juhatuse liige
1991 – 1994 Eesti Advokatuuri Kutsesobivusekomisjoni liige